KALİTE

Korfit Fitil için kalite, müşterilerimizin üründen beklentileri , satış öncesi ve satış sonrası hizmet desteği, ürün portföyündeki ürünlerin standart ölçülerde üretimi, piyasa şartlarına göre her ürünün uygun maliyet ve karlılıkla sunulması, siparişlerinin gerekli zamanlar içinde eksiksiz ve tam olarak teslim edilmesidir.

İlk amaç; kalite yönetim sistemini uygulayarak sektördeki lider kuruluşlardan biri olmak, hedef amacıda sektörde lokomotif vazifesini üstlenmektir. Kalite, tüm çalışanların görev sorumlulukları doğrultusunda müşteri istek ve beklentilerinin optimal noktada tatmin edilmesi için gösterdiği çabadır. Bu çaba tüm çalışan personelin ortak uğraşıdır bir takım çalışmasının sonucudur. Firma çalışanları bu perspektif içinde hatalı ürünlerin ayıklanması değil de, hatasız ve standart ürünler üretmek için çaba sarf etmektedir.

Kalite hedefimiz, ürünlerimizin müşteri tarafından kabul gördüğünde sadece bu düzeyi korumak değil müşteri memnuniyetinin üzerinde ek maliyetler oluşturmadan sürekli bir araştırma ve geliştirme çabaları ile daha iyiyi sunmaya çalışmaktır.

Çalışanlarımız memnuniyeti kalite artışında en önemli etkendir. Çalışma ortamları , sosyal imkanları , personel eğitimi ve motivasyonları firmamız için çok önemlidir. İnsan en önemli kaynaktır. Bu sebepten dolayı çalışanlarımız bir işçi değil de takım arkadaşı olarak değerlendirilir. Üretimin her aşaması birbirini kalite yönünden desteklerken ürün bandı birbirinin müşterisidir buda doğal olarak ürünün her aşamada mutlak kontrolünü sağlar. Firmamız gelecek nesillere temiz bir dünya bırakmak için çevreye saygılı bir sanayi kuruluşu olmayı ilke edinmiştir.